Mục lục

Tải mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký 2023 (Mẫu 02/MTK)

Chia sẻ

Tải ngay giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký trong thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Quy định thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

Thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của tài khoản tại Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

Trường hợp thay đổi mẫu dấu, thay đổi mẫu chữ ký của người ký chữ ký thứ nhất, người ký chữ ký thứ hai, hoặc thay đổi người ký ủy quyền chủ tài khoản, người ký ủy quyền kế toán trưởng/phụ trách kế toán so với lần đăng ký trước: đơn vị, tổ chức lập Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Ký hiệu 02/MTK ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP) gửi KBNN nơi giao dịch.

Tải mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu 02/MTK)

Link tải mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký (Mẫu 02/MTK) tại đây.

Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký được sử dụng khi đơn vị giao dịch thuộc đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người ký so với lần đăng ký trước.

Trong mẫu giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu chữ ký bao gồm các nội dung:

 • Thông tin về đơn vị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
 • Mẫu dấu, mẫu chữ ký
 • Thông tin tài khoản áp dụng thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
 • Chữ ký xác nhận của các bên liên quan

Hồ sơ thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch

Thành phần hồ sơ thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 11/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký
 • Quyết định thành lập đơn vị, tổ chức

 

(Đối với trường hợp thay đổi mẫu chữ ký của chủ tài khoản cần có thêm Quyết định bổ nhiệm chức vụ của chủ tài khoản hoặc văn bản/nghị quyết công nhận người đứng đầu của đơn vị giao dịch. Trường hợp thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới làm chủ tài khoản, thì phải có văn bản ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho cấp dưới làm chủ tài khoản hoặc văn bản phân công cho cấp phó phụ trách theo từng khu vực.)

(Đối với trường hợp thay đổi mẫu chữ ký của kế toán trưởng cần có thêm Quyết định bổ nhiệm chức vụ của kế toán trưởng hoặc hợp đồng/văn bản giao nhiệm vụ kế toán trưởng hoặc văn bản phân công người phụ trách kế toán hoặc văn bản giao nhiệm vụ được ký chức danh kế toán trưởng trên chứng từ kế toán giao dịch với Kho bạc Nhà nước của đơn vị giao dịch)

 • Số lượng hồ sơ: Số lượng của từng thành phần hồ sơ quy định bên trên là 01 bản (bản gốc hoặc bản chính hoặc bản sao y bản chính). Riêng giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký là 02 bản gốc.

Lưu ý khi soạn thảo giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký

 • Thống nhất trong cách trình bày và đồng bộ cách soạn thảo
 • Cuối giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký cần có đầy đủ chữ ký của các bên: Giám đốc doanh nghiệp, kế toán trưởng…
 • Nội dung giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu và chữ ký phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
 • Trình bày khoa học, ngắn gọn, rõ ràng, sạch sẽ, không gạch xóa, sửa chữa

 

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng