Mục lục

Luật Giao dịch điện tử 2023 và những điểm mới

Chia sẻ

Luật Giao dịch điện tử 2023 đã được Quốc hội thông qua vào ngày 22/6/2023 và chính thức bắt đầu hiệu lực từ ngày 1/7/2024. Trong đó có một vài sửa đổi, bổ sung về nội dung chữ ký số, chữ ký điện tử. Vậy những điểm mới trong luật Giao dịch điện tử 2023 là gì? Xem ngay bài viết dưới đây của FastCA.

Tóm tắt luật Giao dịch điện tử 2023

Luật Giao dịch điện tử sửa đổi năm 2023 sẽ gồm 8 chương và 53 điều. Cụ thể:

  • Chương I: Những quy định chung

Chương I sẽ gồm 6 điều, mở rộng phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử tới tất cả các hoạt động trong đời sống xã hội. Luật Giao dịch điện tử sẽ quy định theo hướng không loại trừ phạm vi áp dụng của hoạt động giao dịch điện tử, tạo một khung pháp luật thống nhất về hoạt động giao dịch điện tử trong các lĩnh vực để thực hiện chuyển đổi các giao dịch từ môi trường thực sang môi trường số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

  • Chương II: Thông điệp dữ liệu

Chương II sẽ bao gồm 15 điều quy định về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, gửi nhận thông điệp dữ liệu và chứng thư điện tử.

Theo đó các quy định tập trung sửa đổi, chi tiết hoá cách thức giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu. Bổ sung quy định điều kiện khi chuyển đổi từ bản giấy sang thông điệp dữ liệu và ngược lại. Bổ sung quy định về chứng thư điện tử nhằm tháo gỡ vướng mắc về kết quả giao dịch để có thể đưa một giao dịch lên trực tuyến toàn trình.

Với những sửa đổi trên thì luật Giao dịch điện tử sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng.

  • Chương III: Chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Chương III sẽ gồm 12 điều quy định về Chữ ký điện tử và Dịch vụ tin cậu trong giao dịch điện tử

Về chữ ký điện tử, Luật Giao dịch điện tử cơ bản không thay đổi về Nguyên tắc so với Luật Giao dịch điện tử năm 2005, chỉ khái quát hoá, sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số, chữ ký số chuyên dùng công cụ và chữ ký số công cộng.

Luật Giao dịch điện tử cũng góp phần giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của các lọi hình chữ ký điện tử, tạo cơ sở pháp lý, bảo đảm triển khai giao dịch điện tử an toàn, tin cậy, có giá trị pháp lý trên không gian mạng.

Về dịch vụ tin cậy, Luật Giao dịch điện tử quy định về dịch vụ tin cậy, trong đó ngoài dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử và dịch vụ cấp dấu thời gian đã có, luật bổ sung thêm dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu.

chữ ký điện tử
Tóm tắt luật Giao dịch điện tử 2023
  • Chương IV: Giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử

Chương IV gồm 6 điều quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, việc nhận, gửi, thời điểm, địa điểm nhận, gửi thông điệp dữ liệu trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.

Luật giao dịch điện tử bổ sung thêm quy định về hợp đồng được ký kết thông qua hệ thống thông tin tự động, cơ bản sẽ giải quyết những vướng mắc trong quy định hiện hành về giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử, cập nhật với tính sẵn sàng của công nghệ và thực tiễn triển khai trong nước, quốc tế.

  • Chương V: Giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước

Chương V gồm 5 điều quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước. Luật Giao dịch điện tử bổ sung các quy định về quản lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu, dữ liệu mở, các quy định đối với cơ quan nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động giao dịch điện tử.

Các nội dung của chương trình này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân, tháo gỡ các vướng mắc về các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

  • Chương VI: Hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử

Chương VI gồm 4 điều quy định về các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, tài khoản định danh điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nước và biện pháp bảo vệ giao dịch điện tử.

  • Chương VII: Quản lý nhà nước về giao dịch điện tử

Chương này gồm 2 điều quy định về nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về giao dịch điện tử. 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giao dịch điện tử. Bộ TT&TT là cơ quan đồi mối chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về giao dịch điện tử.

  • Chương VIII: Điều khoản thi hành

Chương này gồm 3 điều quy định về điều khoản chuyển tiếp, hiệu lực thi hành để đảm bảo việc thực thi luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đã và đang tham gia hoạt động giao dịch điện tử trước thời điểm luật giao dịch điện tử có hiệu lực.

Điểm mới về chữ ký số, chữ ký điện tử quy định tại Luật giao dịch điện tử 2023

Bổ sung khái niệm “chữ ký số”, “chữ ký điện tử”…

Theo đó tại Điều 3 Luật Giao dịch điện tử 2023, các khái niệm về chữ ký số, chữ ký điện tử, dấu thời gian, dữ liệu số, chứng thư điện tử, môi trường điện tử, người trung gian, dịch vụ chứng thực chữ ký số, hợp đồng điện tử… được bổ sung, sửa đổi. Cụ thể:

– Chữ ký điện tử là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu.

– Chữ ký số là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật của thông điệp dữ liệu.

– Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

– Dữ liệu điện tử là dữ liệu được tạo ra, xử lý, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

chữ ký số, luật giao dịch điện tử
Điểm mới về chữ ký số, chữ ký điện tử quy định tại Luật giao dịch điện tử 2023

Điều kiện để chữ ký số được xác định là chữ ký điện tử

Tại Khoản 3 Điều 22 Luật Giao dịch điện tử 2023, chữ ký số nếu đáp ứng những điều kiện sau sẽ được công nhận là chữ ký điện tử:

– Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu

– Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệp dữ liệu được chấp thuận.

– Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký.

– Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

– Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số.

– Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, thu thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu được dùng để tạo chữ ký số chỉ có thể sử dụng một lần; không làm thay đổi dữ liệu cần ký.

Tổng kết

Luật Giao dịch điện tử với những nội dung đổi mới, bổ sung giúp tạo hành lang pháp lý toàn diện, đầy đủ, thuận lợi nhất cho công tác chuyển đổi hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số trong mọi lĩnh vực.

 

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng