Mục lục

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh 2023

Chia sẻ

Nếu bạn đang thắc mắc thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh mới nhất 2023 có những gì thì FastCA sẽ hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây. Mời các bạn đón đọc nhé!

Trường hợp nào phải thay đổi giấy phép kinh doanh?

Doanh nghiệp phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi:

 • Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
 • Thay đổi trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
 • Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
 • Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
 • Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; tài khoản ngân hàng, phương pháp tính thuế,…
 • Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).

 

Hộ kinh doanh cá thể phải thay đổi giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể khi:

 • Thay đổi tên hộ kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh.
 • Bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi thông tin cá nhân của chủ hộ kinh doanh trên giấy phép

 

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định trong vòng 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thông qua nội dung thay đổi phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý kinh doanh của đơn vị.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2023

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2023

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh cần chuẩn bị gì?

Để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh, bạn cần chuẩn bị những thông tin và hồ sơ sau đây:

 • Đơn đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh: Bạn cần điền thông tin cần thay đổi vào đơn đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh. Thông tin cần điền bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, và những thông tin khác liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh.
 • Hợp đồng hoặc quyết định thay đổi: Bạn cần chuẩn bị hợp đồng hoặc quyết định thay đổi các thông tin trên giấy phép kinh doanh. Ví dụ: hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mặt bằng mới, quyết định thay đổi tên công ty, v.v.
 • Giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở mới: Nếu bạn thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh, bạn cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh địa chỉ trụ sở mới. Đây có thể là hợp đồng thuê nhà, hợp đồng mua bán nhà, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Các giấy tờ cá nhân: Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của người đại diện pháp luật của công ty như: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy ủy quyền (nếu có), v.v.
 • Các giấy tờ khác: Tuỳ vào từng trường hợp thay đổi, bạn có thể cần chuẩn bị thêm các giấy tờ khác như: bản sao giấy phép kinh doanh hiện tại, bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, v.v.

 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin và hồ sơ trên, bạn có thể nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi bạn đang đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh năm 2023

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ với đầy đủ các nội dung mà chúng tôi đã giới thiệu ở trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi tới Cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ được doanh nghiệp hoặc tổ chức doanh nghiệp ủy quyền nộp tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh từ Cơ quan đăng ký

Trong quá trình thẩm tra, nếu hồ sơ được chấp nhận, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp bổ sung, sửa đổi.

Bước 4: Thông báo thông tin thay đăng ký kinh doanh đổi trên Cổng thông tin quốc gia

Sau khi hoàn thiện việc thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin quốc gia theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Tùy vào từng nội dung thay đổi mà doanh nghiệp sẽ thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty hay đổi dấu công ty.

Cũng như thủ tục thành lập công ty, việc thay đổi giấy phép kinh doanh bạn cũng phải hoàn thiện hồ sơ rồi nộp lên Sở KH-ĐT, sau đó nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD)mới. Bạn phải làm một bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh theo mẫu hiện hành có chữ ký của Đại diện pháp luật/thành viên/cổ đông.

thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

Mỗi nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ có bộ hồ sơ khác nhau. Ảnh: Internet

Cần chuẩn bị những gì khi làm hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh?

Tùy vào nội dung thay đổi khác nhau của doanh nghiệp mà hồ sơ thay đổi sẽ bao gồm một trong những hồ sơ sau:

 • Thông báo về nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi: Tùy theo nội dung thay đổi, doanh nghiệp sẽ thực hiện soạn thảo các thông báo tương ứng.
 • Danh sách các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi doanh nghiệp muốn thay đổi vốn của thành viên trong công ty;
 • Danh sách người đại diện được ủy quyền nếu doanh nghiệp thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với từng loại hình công ty tương ứng.
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở lên), chủ sở hữu (công ty một thành viên).
 • Điều lệ công ty trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên)
 • Giấy chứng thực cá nhân (căn cước công dân/ chứng minh dân nhân/hộ chiếu) bản công chứng đối với doanh nghiệp muốn bổ sung thành viên mới, cổ đông nước ngoài và thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Nội dung nào khi thay đổi không phải thay đổi giấy phép kinh doanh?

Các nội dung sau sẽ không cần phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

 • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

Tạm kết

Trên đây là một số thông tin về thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 2023. Nếu thấy bài viết hữu ích bạn có thể chia sẻ trên các kênh MXH để nhiều người được tiếp cận. Hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích cho bạn khi muón thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Nếu bạn đang có nhu cầu tham khảo mua chữ ký số cho doanh nghiệp của mình, có thể liên hệ với FastCA tại đây hoặc liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ chi tiết báo giá chữ ký số.

Công ty Cổ phần chữ ký số FastCA

 • Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Email: info@fastca.vn
 • Hotline: 08.1900.2158

 

Xem thêm các bài viết:

 

 

 

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng