Mục lục

Có cần phải sử dụng chứng thư số để tiến hành ký điện tử không với cơ quan bảo hiểm xã hội không?

Chia sẻ

Việc sử dụng chứng thư số để ký điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) trở thành bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Quy định này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, bảo trợ thất nghiệp và hỗ trợ người sử dụng lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các giao dịch điện tử với BHXH. Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này: 

Doanh nghiệp khi giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội thì có cần phải sử dụng chứng thư số để tiến hành ký điện tử không?

Tại Điều 4 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

Điều 4: Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử

  1. Tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải có chứng thư số có hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp theo quy định của pháp luật. Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam cấp.
  2. Việc sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử quy định tại văn bản này gọi chung là ký điện tử.

Theo quy định nêu trên, khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cần sử dụng chữ ký điện tử, được thể hiện qua chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử.

Mã xác thực giao dịch điện tử chỉ áp dụng cho các cá nhân khi giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội nhưng chưa được cấp chứng thư số. Đối với doanh nghiệp, yêu cầu vẫn phải có chứng thư số có hiệu lực để thực hiện ký điện tử.

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện như thế nào?

Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội được thực hiện theo khoản 1 Điều 7 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

Điều 7. Đăng ký qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử

a) Tổ chức, cá nhân

– Truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (mẫu số 01/ĐK-GD) hoặc gửi bản giấy tới cơ quan BHXH;

– Trường hợp cá nhân chưa có chữ ký số đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử để hưởng các chế độ BHXH phải đến cơ quan BHXH để đăng ký, đối chiếu thông tin theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

b) Cơ quan BHXH, Hệ thống quản lý thông tin tiếp nhận Tờ khai, kiểm tra các thông tin kê khai

– Trường hợp đủ điều kiện, trong thời hạn 03 ngày, cấp và kích hoạt tài khoản giao dịch BHXH điện tử của tổ chức, cá nhân và gửi thông báo qua địa chỉ thư điện tử;

– Trường hợp không đủ điều kiện, gửi thông báo (mẫu số 01/TB-GDĐT) vào địa chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ gồm những gì?

Hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 838/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

Chứng từ BHXH điện tử

  1. Các loại chứng từ BHXH điện tử

a) Hồ sơ BHXH điện tử: hồ sơ đăng ký tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; hồ sơ giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; hồ sơ giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT đơn vị phải nộp theo quy định bằng phương tiện điện tử.

b) Chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán 2015 và chế độ kế toán BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử. Chứng từ kế toán điện tử phải đáp ứng các yêu cầu:

– Đảm bảo đầy đủ các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán; phải được lập theo đúng định dạng, mẫu và cấu trúc dữ liệu theo quy định của BHXH Việt Nam;

– Chứng từ kế toán điện tử đang còn hiệu lực bị hủy phải có ký hiệu riêng thể hiện chứng từ đó đã bị hủy, nguyên nhân hủy, lý do hủy phải được lưu trữ riêng bằng phương tiện điện tử;

– Được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử; đảm bảo tính an toàn, bảo mật toàn vẹn, đầy đủ không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ; in được ra giấy và tra cứu khi có yêu cầu. Thời gian lưu trữ: theo quy định về lưu trữ chứng từ giấy.

c) Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch BHXH bằng phương tiện điện tử.

Theo đó, hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử sẽ bao gồm:

  • Hồ sơ đăng ký tham gia và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;
  • Hồ sơ giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp;
  • Hồ sơ giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các hồ sơ này cần được đơn vị nộp theo quy định qua phương tiện điện tử.=

Việc ứng dụng chữ ký số trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Do đó, việc sử dụng chữ ký số khi giao dịch với BHXH là hoàn toàn cần thiết và bắt buộc.

Hiện nay FASTCA đang có chương trình sale siêu hời mua 1 tặng 1 chữ ký số cho Khách hàng mới, điền ngay thông tin tahi đây để hưởng những ưu đãi hấp dẫn nhất:  https://share.hsforms.com/1ISZtOkg8Tu2Ul5itBn5H6wdt5h4

🎁 Thời gian áp dụng: Từ 16/4 – 31/12/2024.

————————————————

📍Công ty Cổ phần chữ ký số FastCA

🌐Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

📧 Email: info@fastca.vn

☎️ Hotline: 08.1900.2158

📞Website: https://fastca.vn/

#FastCA #chukyso

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng