Mục lục

Hướng dẫn đăng ký mẫu dấu công ty qua mạng nhanh gọn

Chia sẻ

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều phải đăng ký mẫu dấu công ty khi bắt đầu kinh doanh. Vậy thủ tục đăng ký mẫu dấu công ty gồm những gì? Đăng ký mẫu dấu công ty qua mạng thế nào? Xem chi tiết trong bài viết hướng dẫn của FastCA ngay sau đây.

Đăng ký mẫu dấu công ty là gì?

Việc đăng ký mẫu dấu công ty là quá trình tạo và gửi thông tin về mẫu dấu của một công ty cho cơ quan quản lý nhà nước, thường là cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan tư pháp. Mục đích của việc này là xác định và công bố rằng mẫu dấu đó là dấu của công ty và được sử dụng để thực hiện các giao dịch chính thức và pháp lý của công ty.

đăng ký mẫu dấu công ty
Thế nào là đăng ký mẫu dấu công ty?

Đăng ký mẫu dấu là thủ tục doanh nghiệp phải thực hiện thông báo mẫu dấu mà doanh nghiệp sử dụng sau khi thành lập mới hoặc có sự điều chỉnh thông tin trên mẫu dấu với cơ quan đăng ký mẫu dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ khi được đăng ký mẫu con dấu, mẫu dấu của doanh nghiệp mới được coi là hợp pháp.

Quá trình đăng ký mẫu dấu công ty thường bao gồm việc cung cấp thông tin về kiểu dáng và nội dung của mẫu dấu, cùng với thông tin về công ty như tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, và thông tin liên hệ. Cơ quan quản lý sau đó sẽ xem xét và xác nhận mẫu dấu này là mẫu dấu của công ty, và sau đó công bố nó trong hồ sơ công ty.

Việc đăng ký mẫu dấu công ty là quan trọng để đảm bảo tính hợp pháp và bảo mật trong các giao dịch và tài liệu mà công ty thực hiện.

Điều kiện để được cấp con dấu công ty

Theo quy định, các công ty có quyền tự quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu mà họ sử dụng. Một công ty có thể sử dụng nhiều con dấu với hình thức và nội dung khác nhau.

Luật doanh nghiệp 2020, tại Điều 43, quy định: Trước khi sử dụng, thay đổi, hoặc hủy mẫu con dấu, hoặc thay đổi số lượng con dấu của công ty, chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện, công ty phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo này bao gồm:

 • Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của công ty, chi nhánh, hoặc văn phòng đại diện.
 • Số lượng con dấu, mẫu con dấu, và thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu.

 

Ngoài ra, chỉ các cơ quan nhà nước được phép sử dụng dấu có hình Quốc huy trong các trường hợp được quy định bởi luật, pháp lệnh, nghị định hoặc quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Thủ tục đăng ký mẫu dấu công ty trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp

Dưới đây là các tài liệu cần thiết cho hồ sơ đăng ký mẫu dấu:

 • Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu hoặc số lượng con dấu của doanh nghiệp.
 • Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp (khi doanh nghiệp đăng ký mẫu dấu mới).

 

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp có trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật có thể gửi thông báo trực tiếp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ sẽ được Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét để đảm bảo đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi xem xét, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp và thực hiện việc đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu trước đó của doanh nghiệp sẽ không còn hiệu lực nếu doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu mới.

Thủ tục đăng ký mẫu dấu công ty qua mạng

Bước 1: Tạo tài khoản trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2: Tiến hành tạo hồ sơ thông báo mẫu dấu công ty

Theo đó hồ sơ thông báo mẫu dấu công ty sẽ được thực hiện theo thứ tự như sau:

Chọn phương thức nộp hồ sơ => chọn loại hình đăng ký trực tuyến => Tìm kiếm doanh nghiệp/DVTT để tiến hành đăng ký thay đổi => Chọn loại đăng ký thay đổi: Thông báo mẫu dấu => Chọn loại giấy tờ nộp qua mạng điện tử => Xác nhận thông tin đăng ký.

Bước 3: Kê khai thông tin trong hồ sơ thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử

Người đăng ký kê khai thông tin đầy đủ theo các bước:

 • Nhập khối thông tin mẫu dấu: Cá nhân nhập các thông tin về mẫu con dấu bao gồm: Loại thông báo, ngày có hiệu lực, số lượng con dấu, ghi chú (nếu có);
 • Điền khối thông tin Người ký: Chỉ định người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Điền khối thông tin người liên hệ: Cá nhân nộp hồ sơ thực hiện điền thông tin về người nộp hồ sơ để nhận thông báo về tình trạng xử lý hồ sơ;
 • Kiểm tra thông tin hồ sơ: Nhấn nút “kiểm tra thông tin” để kiểm tra xem các thông tin cần nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu;

 

Bước 4: Tải văn bản điện tử đính kèm hồ sơ thông báo mẫu dấu công ty

Khi nộp hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử, cá nhân nộp hồ sơ cần tải lên đầy đủ các giấy tờ theo quy định về thành phần hồ sơ (giống như hồ sơ bản giấy)

Hệ thống chấp nhận cả hai loại tài liệu đính kèm:

 • Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);
 • Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

 

Bước 5: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi cá nhân nộp hồ sơ đã điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút “chuẩn bị”.

Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình. Tên Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ được hiển thị bên dưới đoạn mã xác nhận và dưới dạng không chỉnh sửa. Nếu hồ sơ vẫn còn thiếu thông tin theo quy định, Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo đỏ, cá nhân nộp hồ sơ phải chỉnh sửa và chuẩn bị lại hồ sơ. Hệ thống tự động chọn Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ căn cứ vào tỉnh/ thành phố của địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp đã nhập tại bước nhập thông tin.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ thông tin theo quy định, nhập “chuỗi ký xác nhận” và nhấn nút “xác nhận” để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ.

Hệ thống tạo mã số tham chiếu của hồ sơ có dạng: OD-xxxxxxx/xx. Hồ sơ được chuyển sang trạng thái “Đã chuẩn bị” và không thể chỉnh sửa được thông tin.

Bước 6: Ký số/ xác nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Việc chỉ định người ký số/ xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại bước kê khai thông tin trong bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điên tử.

Để tiến hành ký số/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ cần ký, nhấn nút “ký số/xác thực bằng tài khoản ĐKKD” để tiến hành ký số/xác thực.

Khi hồ sơ đã có đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “đã ký” . nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, sau đó nhấn nút “Hủy bỏ việc ký hồ sơ” và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Bước 7: Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh

Sau khi tất cả các cá nhân có trách nhiệm đã ký vào hồ sơ, cá nhân nộp hồ sơ bấm nút “Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD”.

Bước 8: theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ

Sau khi hồ sơ được lưu trên ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện từ, cá nhân nộp hồ sơ có thể tìm kiếm hồ sơ tại bất kỳ thời điểm nào.

Bước 9: Sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung

Sau khi hồ sơ đã được nộp trưc̣ tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xé t để xử lý hồsơ do doanh nghiêp̣ nôp̣ . Trong trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiêp̣ sửa đổi, bổ sung hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽnhâṇ đươc̣ email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký.

Các bước nộp hồ sơ sửa đổi bổ sung:

 • Xem thông báo sửa đổi, bổ sung;
 • Sửa đổi thông tin/tài liệu đính kèm;
 • Ký xác thực hồ sơ;
 • Nhận giấy biên nhận mới.

 

Bước 10: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp . Trong trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, người nộp hồ sơ sẽ nhận được email thông báo tại địa chỉ email đã đăng ký. Đối với hồ sơ thông báo mẫu dấu, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp đã được đăng tải.

Công nhận chữ ký số là con dấu công ty

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được sử dụng để mã hóa thông tin và dữ liệu của doanh nghiệp. Nó có vai trò tương tự như con dấu điện tử của doanh nghiệp và chứa các thông tin quan trọng như tên công ty, mã số doanh nghiệp, người đại diện pháp lý, địa chỉ, số điện thoại, và nhiều thông tin khác. Chữ ký số được sử dụng để ký kết và xác thực văn bản và tài liệu số, đảm bảo tính bảo mật và an toàn trong các giao dịch điện tử trực tuyến qua mạng internet.

Với nhiều lợi ích thực tiễn, chữ ký số đã trở thành một công cụ không thể thiếu đối với hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt, việc pháp luật công nhận chữ ký số là cần thiết và phù hợp với xu hướng giao dịch điện tử đang trở nên phổ biến. Điều này cung cấp sự linh hoạt và lựa chọn cho các doanh nghiệp khi sử dụng chữ ký số thay vì chỉ dựa vào con dấu truyền thống.

Những lý do doanh nghiệp nên chọn chữ ký số FastCA:

 • Đội Ngũ Chuyên Nghiệp: Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp và kinh nghiệm.
 • Đa Dạng Ứng Dụng: Dịch vụ chữ ký số của chúng tôi phù hợp với nhiều ngành và mục đích sử dụng.
 • Luôn Cập Nhật: Chúng tôi luôn theo dõi và áp dụng những cải tiến công nghệ mới nhất.
 • Hỗ Trợ 24/7: Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi.

 

Liên hệ với chúng tôi qua hotline: 08.1900.2158 để biết thêm chi tiết và được tư vấn chuyên sâu về Chữ ký số FastCA.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần chữ ký số FastCA

 • Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Email: info@fastca.vn
 • Hotline: 08.1900.2158
 • Website: https://fastca.vn/

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng