Mục lục

Thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2024 cập nhật mới nhất

Chia sẻ

Trên con đường phát triển kinh tế ngày càng mở rộ của xã hội, thủ tục đăng ký kinh doanh không chỉ là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp và hành lang pháp lý mà còn là chiếc cổng mở ra cho sự đổi mới và phồn thịnh. Năm 2024, với những cập nhật mới nhất về thủ tục đăng ký kinh doanh, doanh nhân và các tổ chức sẽ bước vào một thời kỳ mới, đầy hứa hẹn và cơ hội. FastCA xin tổng hợp thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2024 mới nhất cho bạn đọc tham khảo.

Các loại hình đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và vùng lãnh thổ, có nhiều loại hình đăng ký kinh doanh khác nhau. Dưới đây là một số loại hình đăng ký kinh doanh phổ biến:

 • Doanh nghiệp cá nhân (DN cá nhân): Người kinh doanh cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với ngành nghiệp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Ltd): Doanh nghiệp có một chủ sở hữu duy nhất, giới hạn trách nhiệm theo vốn góp.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (LLC): Có ít nhất hai chủ sở hữu, trách nhiệm giới hạn và linh hoạt trong quản lý.
 • Công ty cổ phần (JSC): Có cổ đông và cổ phần, trách nhiệm giới hạn theo số cổ phần mỗi cổ đông nắm giữ.
 • Liên doanh (Joint Venture): Hợp tác giữa hai hoặc nhiều công ty để thực hiện một dự án cụ thể.
 • Chi nhánh: Đăng ký một đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp tại một địa phương khác ngoài trụ sở chính.
 • Văn phòng đại diện: Đăng ký văn phòng hoặc đại diện tại một địa phương khác, thường để thực hiện các giao dịch cụ thể.
 • Cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa (SME): Thường được áp dụng cho doanh nghiệp với quy mô nhỏ hoặc vừa, có nhiều ưu đãi và hỗ trợ từ chính phủ.
 • Hợp tác xã: Doanh nghiệp do các thành viên cùng hợp tác để chia sẻ lợi nhuận và quản lý.
 • Công ty con (Subsidiary): Một công ty thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi một công ty mẹ.

 

Thủ tục đăng ký kinh doanh
Đăng ký kinh doanh là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định pháp luật

Những loại hình trên có thể được điều chỉnh và thay đổi tùy theo quy định của từng quốc gia hoặc khu vực. Việc chọn loại hình phù hợp với mô hình kinh doanh và mục tiêu cụ thể là quan trọng để đảm bảo tính pháp lý và quản lý hiệu quả.

Xem thêm: Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đơn giản nhất

Hồ sơ đăng ký kinh doanh 2024 gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh cá thể

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm: Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có); Ngành, nghề kinh doanh; Số vốn kinh doanh; Số lao động;
 • Bản sao CMND của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình
 • Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
 • Hợp đồng thuê nhà hoặc mượn nhà giữa chủ nhà và chủ hộ kinh doanh phải được ký trực tiếp, không thông qua trung gian và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sao y chứng thực.
 • 02 bản sao y công chứng CMND/CCCD của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có).
 • Các chứng chỉ bằng cấp đối với ngành nghề có điều kiện (sao y công chứng).

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của các cổ đông công ty và người đại diện theo pháp luật: Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; Hoặc Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH 1 thành viên
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu).
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên
 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021);
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty (Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu);
 • Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh đã được quy định tại Điều 20 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2020 và Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021. Theo đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cá nhân là thành viên công ty, người đại diện theo ủy quyền (có kèm theo văn bản cử người đại diện theo ủy quyền); Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với tổ chức là thành viên công ty (Nếu là tổ chức nước ngoài thì bản sao các giấy tờ này phải được hợp pháp hóa lãnh sự); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy trình thủ tục chung để thành lập một công ty mới

Các doanh nghiệp cần lưu ý về những thay đổi mới: Một quy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình công ty/doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp kể từ thời điểm hiện tại 01/2024 (căn cứ theo bộ Luật doanh nghiệp 2020) (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên) đầy đủ bao gồm 4 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Chuẩn bị thông tin

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp
– Lựa chọn ngành nghề kinh doanh
– Đặt tên công ty
– Xác định địa chỉ trụ sở công ty
– Xác định thành viên/cổ đông góp vốn
– Xác định mức vốn điều lệ
– Xác định người đại diện pháp luật

Giai đoạn 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập công ty

– Giấy đề nghị đăng ký công ty
– Điều lệ công ty
– Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn
– Bản sao giấy tờ tuỳ thân của các thành viên/cổ đông góp vốn
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu công ty có yếu tố vốn góp nước ngoài
– Giấy tờ bổ sung trong trường hợp thành viên/cổ đông góp vốn là tổ chức
– Văn bản uỷ quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (nếu người làm thủ tục không phải là đại diện pháp luật)
– Các loại hồ sơ khác đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

thay đổi chữ ký người đại diện doanh nghiệp

Giai đoạn 3: Nộp hồ sơ và đăng bố cáo

– Xác định cơ quan đăng ký trực thuộc
– Nộp hồ sơ và nộp tiền đăng bố cáo
– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
– Đăng bố cáo
– Đặc biệt: Nộp hồ sơ điện tử thông qua cổng doanh nghiệp quốc gia

Giai đoạn 4: Làm con dấu pháp nhân

– Thiết kế mẫu dấu
– Khắc dấu
– Nhận con dấu pháp nhân

Giai đoạn 5: Thủ tục sau khi thành lập công ty

– Treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty
– Đăng ký chữ ký số
– Đăng ký tài khoản ngân hàng
– Đăng ký khai thuế qua mạng
– Nộp tờ khai và nộp thuế môn bài
– Đăng ký phương pháp tính thuế GTGT
– Đăng ký và thông báo sử dụng hoá đơn điện tử
– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh

Theo nghị định 01/2021/NĐ-CP thời gian giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh như sau:

Loại hình Thời gian Phương thức
Hộ kinh doanh 3 ngày Đăng ký online hoặc trực tiếp
Doanh nghiệp 3 ngày Đăng ký online hoặc trực tiếp
Hợp tác xã 5 ngày Đăng ký online hoặc trực tiếp
Hợp đồng BCC không Không phải đăng ký

Tạm kết

Trong bối cảnh nền kinh tế đang liên tục thay đổi và tiến triển, việc cập nhật thủ tục đăng ký kinh doanh năm 2024 là một bước quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Những cập nhật mới nhất không chỉ hướng tới sự thuận tiện và linh hoạt cho doanh nhân mà còn phản ánh cam kết của chính phủ đối với việc tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực, động lực và hỗ trợ.

Việc giảm bớt gánh nặng thủ tục giấy tờ, kết hợp với sự linh hoạt trong quản lý và áp dụng công nghệ mới đã mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các nhóm kinh doanh này sẽ có lợi ích lớn từ sự đơn giản hóa quy trình đăng ký, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Năm 2024 hứa hẹn là một năm quan trọng, nơi doanh nghiệp có cơ hội để tận dụng những thay đổi tích cực trong thủ tục đăng ký kinh doanh. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế mà còn thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Chính vì vậy, việc theo dõi và hiểu rõ những thay đổi này là quan trọng, đồng thời kết hợp với sự chủ động và sáng tạo sẽ giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng và tỏa sáng trên con đường phát triển kinh doanh.

 

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng