Mục lục

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng như thế nào?

Chia sẻ

Thủ tục hải quan cũng đóng vai trò then chốt trong việc quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa. Hệ thống khai báo hải quan điện tử là bước tiến quan trọng trong quản lý xuất nhập khẩu, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Bài viết dưới đây, cùng FastCA tìm hiểu về tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng như thế nào?

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng như thế nào theo quy định?

Căn cứ khoản 2 Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Điều 29. Khai hải quan

 1. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng các tiêu chí thông tin tờ khai hải quan.
 2. Khai hải quan được thực hiện theo phương thức điện tử, trừ trường hợp người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan giấy theo quy định của Chính phủ.

Đồng thời, căn cứ khoản 9 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 25: Khai hải quan

 1. Việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy.

Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử.

Theo đó, quá trình khai báo hải quan sẽ được thực hiện qua hình thức điện tử, ngoại trừ những trường hợp người khai hải quan được phép sử dụng tờ khai hải quan giấy theo quy định của Chính phủ.

Tờ khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc:

 • Thực hiện các thủ tục thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác;
 • Chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trên thị trường.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan sẽ sử dụng tờ khai hải quan điện tử để phục vụ cho công tác quản lý và không yêu cầu người khai hải quan nộp tờ khai hải quan giấy.

Tờ khai hải quan được đăng ký khi nào?

Việc đăng ký tờ khai hải quan được quy định tại khoản 2 Điều 30 Luật Hải quan 2014 như sau:

Điều 30. Đăng ký tờ khai hải quan

 1. Phương thức đăng ký tờ khai hải quan được quy định như sau:
 2. a) Tờ khai hải quan điện tử được đăng ký theo phương thức điện tử;
 3. b) Tờ khai hải quan giấy được đăng ký trực tiếp tại cơ quan hải quan.
 4. Tờ khai hải quan được đăng ký sau khi cơ quan hải quan chấp nhận việc khai của người khai hải quan. Thời điểm đăng ký được ghi trên tờ khai hải quan.

Trường hợp không chấp nhận đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan thông báo lý do bằng văn bản giấy hoặc qua phương thức điện tử cho người khai hải quan biết.

Theo quy định, tờ khai hải quan sẽ được đăng ký sau khi cơ quan hải quan chấp thuận việc khai báo của người khai hải quan. Thời điểm đăng ký sẽ được ghi nhận trên tờ khai hải quan. Nếu việc đăng ký tờ khai không được chấp nhận, cơ quan hải quan sẽ thông báo lý do bằng văn bản hoặc qua phương thức điện tử cho người khai hải quan.

Trường hợp nào người khai hải quan được nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh để thông quan?

Căn cứ khoản 5 Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định như sau:

Điều 29: Khai hải quan

 1. Người khai hải quan được nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan để thông quan và hoàn chỉnh tờ khai hải quan trong thời hạn quy định tại Điều 43 và Điều 50 của Luật này, khai một lần để xuất khẩu, nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian nhất định đối với mặt hàng nhất định.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 43 Luật Hải quan 2014 quy định:

Điều 43: Chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp

 1. Miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.
 2. Được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.
 3. Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.

Và Điều 50 Luật Hải quan 2014 quy định:

Điều 50: Kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp, hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng

 1. Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp là hàng hóa phục vụ việc khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh hoặc hàng hóa phục vụ các yêu cầu cứu trợ khẩn cấp.

Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp phải có văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan để làm thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc kể từ ngày nộp chứng từ thay thế tờ khai hải quan, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan.

2.Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng:

a) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng theo văn bản xác nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an, người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh để làm thủ tục hải quan. Cơ quan hải quan quyết định thông quan hàng hóa trên cơ sở tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh, người khai hải quan phải nộp tờ khai hải quan hoàn chỉnh và các chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan;

b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng có yêu cầu bảo mật theo văn bản xác nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an được miễn khai hải quan và miễn kiểm tra thực tế.

Theo quy định, người khai hải quan có thể nộp tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế để thông quan và hoàn thiện tờ khai sau trong các trường hợp sau:

(1) Doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên;

(2) Hàng hóa cần cho các yêu cầu khẩn cấp;

(3) Hàng hóa chuyên dùng cho mục đích an ninh, quốc phòng.

Tờ khai hải quan điện tử mang lại nhiều giá trị to lớn cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp nên nắm rõ để tuân thủ những quy định hiện hành. 

Xem thêm: Hóa đơn điện tử hợp pháp 

————————————————

📍Công ty Cổ phần chữ ký số FastCA

🌐Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

📧 Email: info@fastca.vn

☎️ Hotline: 08.1900.2158

📞Website: https://fastca.vn/

#FastCA #chukyso

 

Bài viết liên quan
Bạn chưa tìm được sự hỗ trợ, liên hệ ngay với chúng tôi nhé

Đối tác tin cậy của 300,000+ doanh nghiệp và cá nhân

Support mail

Support@fastca.vn

Hotline

1900 2158

Đăng ký tư vấn

Để có cơ hội sở hữu Chữ ký số FastCA cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn ngay hôm nay

300.000+ cá nhân và doanh nghiệp tin dùng